Nuostatai

Klaipėdos krepšinio mėgėjų lygos
2023-2024 m. sezono čempionato vykdymo nuostatai

1 TIKSLAI

Viešoji įstaiga „Klaipėdos krepšinio mėgėjų lyga“ toliau (KLKML) siekia:
1. Vienyti ir koordinuoti Klaipėdos krepšinio sporto klubų veiklą, įgyvendinti šiose nuostatuose numatytus uždavinius.
2. Užtikrinti profesionalų, sklandų krepšinio čempionato vykdymą.
3. Populiarinti krepšinį Klaipėdos mieste ir jo apskrityje, skatinti klaipėdiečių sportinę gyvenseną.
4. Išaiškinti stipriausias Klaipėdos vyrų mėgėjų krepšinio komandas.
5. Efektyviai bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, miesto savivaldybe, gyventojais, kad kuo daugiau informacijos apie lygą pasiektų visuomenę.
6. Plėtoti ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių krepšinio organizacijomis.

2 VALDYMAS

Klaipėdos krepšinio mėgėjų lygą (toliau KLKML) organizuoja VšĮ „Klaipėdos krepšinio mėgėjų lyga“ (toliau VšĮ KLKML).

Nuostatus tvirtina lygos valdyba, kurią sudaro visi čempionato dalyviai (komandos vadovas) ir VšĮ KLKML direktorius, turintis 2 balsus. Valdybos nariai:  Amber (Darius Kurmis) ; Autoegida (Sigitas Petraitis); Baltic Wave (Henrikas Kaniava); BC Minimelts (Mindaugas Žilys); Brizas (Arminas Leliūnas); D.J. Team (Darius Joskaudas); Flamingo (Martynas Butnorius); Karinės jūrų pajėgos (Augustinas Brazauskas); Klaipėdos Smeltė (Modestas Galdikas); Kombinatas United (Rimantas Šimkus); Novatransa (Jurgis Petrauskas);  OverSize (Martynas Vilkas);  Švarūs Langai (Paulius Barauskas); VPA Logistics (Vladas Jucevičius).

KLKML čempionato vykdymą koordinuoja direktorius. Pirmenybių tvarkaraštį sudaro vyriausioji sekretorė, kurį tvirtina direktorius.

KLKML būstinė yra įsikūrusi Pušyno g. 11, Radailiai, Klaipėdos raj.

3 PIRMENYBIŲ VYKDYMO TVARKA

3.1 Dalyviai

KLKML pirmenybėse dalyvauja visi klubai, kurie laikosi KLKML nuostatų, ir vykdo kitus direktoriaus ir valdybos patvirtintus reikalavimus.

3.2 Komandų registracija

3.2.1 KLKML čempionate dalyvaujantys klubai iki 2023 m. spalio 20 d. turi pristatyti KLKML direktoriui oficialias paraiškas komandos registravimui, žaidėjų nuotraukas ir sumokėti dalį startinio mokesčio - 750€ (Visa startinio mokesčio suma – 1500€).
Paraiškoje turi būti nurodyta: komandos pavadinimas, komandos vadovo kontaktai (telefono numeris, elektroninis paštas) žaidėjų vardai, pavardės, gimimo datos, ūgiai, svoriai, pozicijos. Taip pat kiekvieno žaidėjo parašas, kuris patvirtina, kad žaidėjas pats atsakingas už rungtynių metu patirtas traumas. KLKML čempionato komandų dalyvių vadovas savo parašu privalo patvirtinti, kad komandos žaidėjai čempionate dalyvaus įsitikinę, kad jų fizinės ir psichinės galimybės tai leidžia.

Komandos vadovas teikdamas registracija patvirtina, kad jo komandos nariai yra informuoti, jog visuose KLKML organizuojamose varžybose bus fotografuojami, filmuojami ir tai bus viešinama.
Dalyvių vadovas atsako už savo komandos žaidėjų fizinę būklę ir, jei abejojama bent vieno iš komandos žaidėjų sveikata, savo nuožiūra jį privalo nusiųsti medicininiam patikrinimui į gydymo įstaigą, kur būtų patikrinta sveikata ir gautas iš medikų atsakymas apie jo galimybes žaisti krepšinį.

Turnyro organizatoriai neatsako už žaidėjų fizinę būklę ir sveikatos sutrikimus, įvykusius rungtynių metu.
Paraiškoje gali būti įrašyti mažiausiai 8, daugiausiai – 20 žaidėjų. Paraišką pasirašo ir teikia klubo vadovas elektoriniu laišku klkml.klaipeda@gmail.com.
KLKML direktorius pasilieka teisę registraciją pabaigti anksčiau arba ją pratęsti.

3.3 Startinis mokestis

3.3.1 Komanda, dalyvaujanti KLKML čempionate, privalo sumokėti 1500 eurų startinį mokestį ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 1 d.
3.3.2 Komandos, žaidžiančios rungtynes ne Klaipėdos mieste, padengia teisėjų atvykimo išlaidas. Vienoms varžyboms 15 eurų.
3.3.3 Komandoms, neturinčioms savo salės taikomas pridėtinis 200 eurų mokestis.
3.3.4 Pasikeitus sezono metu sporto salių įkainiams, startinis mokestis gali būti perskaičiuojamas.
3.3.5 Nepriklausomai dėl kokių priežasčių komanda nebaigia pirmenybių arba yra pašalinama iš jų, sumokėtas starto mokestis negrąžinamas.

3.4 Žaidėjų meistriškumo apribojimai

3.4.1 KLKML čempionate negali žaisti profesionalūs krepšininkai turintys galiojančias RKL, NKL, LKL arba užsienio klubų licencijas (sutartys nutrauktos iki KLKML čempionato pradžios laikomos kaip licencijų nutraukimas).
3.4.1.1. Išimtis taikoma RKLB licenciją turintiems žaidėjams. Kiekviena komanda per sezoną gali registruoti 2 (du) RKLB registruotus žaidėjus. Sezono metu žaidėjų keisti nėra galima.
3.4.2 KLKML taurėje gali žaisti neribotas alternatyvios Klaipėdos krepšinio mėgėjų lygos žaidėjų skaičius.
3.4.3 Krepšininkas, pirmenybių metu įregistruotas vienoje iš aukščiau minėtų lygų (RKL A, NKL, LKL, užsienio klubai nuo to momento praranda teisę rungtyniauti KLKML taurės čempionate. Jeigu krepšininkas ir toliau tęsia žaidimą abejose lygose, o komanda neinformuoja organizatorių, išaiškėjus faktui komanda baudžiama pralaimėjimu 0:20 visų varžybų, kuriose žaidė šis žaidėjas.
3.4.4 Krepšininkai, sezono metu pabaigę žaisti aukštesnėje lygoje ir turintys paleidžiamuosius raštus iš paskutinių komandų, kuriose žaidė, negali būti įregistruoti KLKML čempionate.
3.4.5 Žaidėjas atkrintamosiose varžybose gali dalyvauti tik tuo atveju, jeigu komandos sudėtyje bus sužaidęs ne mažiau 3-jų rungtynių. Krepšininkas laikomas sužaidusiu rungtynes, jeigu buvo įregistruotas rungtynėms ir jų metu pabuvojo aikštelėje ir apie tai yra pažymėta rungtynių protokole.
3.4.6 Šie apribojimai nėra taikomi žaidėjams gimusiems 2005 m. ar vėliau.

3.5 Žaidėjų registracijos ir licencijos

3.5.1 Kiekvienam registruojamam krepšininkui yra išduodama licencija. Jeigu žaidėjas registruojamas iki pirmųjų rungtynių, licencija yra nemokama, jeigu registruojamas pirmenybių metu taikomas 10 eurų mokestis.
3.5.2 Žaidėjo perėjimo iš vienos KLKML komandos į kitą mokestis – 30 eurų.
3.5.3 Žaidėjo įtraukimas į komandos sudėtį artimiausioms rungtynėms turi būti ne vėliau nei 24 valandos iki rungtynių pradžios.
3.5.4 KLKML čempionato metu, išnaudojus 20 registruojamų žaidėjų limitą, komanda gali keisti krepšininkus. Registruojant papildomą žaidėją, nurodant vietoje kurio dalyvio jis registruojamas, licencijos išdavimo mokestis – 20 eurų.
3.5.5 Žaidėjas sužaidęs rungtynes be licencijos gali būti diskvalifikuojamas valdybos sprendimu iš KLKML čempionato visų varžybų 2023/2024 m. sezonui. Komandai užskaitomas pralaimėjimas 0:20 ir komanda baudžiama 50 eurų bauda.
3.5.6 Žaidėjų perėjimas į kitas komandas ir registracija į čempionatą galima likus trims turams iki KLKML reguliariojo sezono pabaigos.
3.5.7 Komandos licencija – tai leidimas visiems komandos žaidėjams dalyvauti 2023-2024 m. KLKML čempionato varžybose. Licencijas išduoda KLKML direktorius. Licencijos gali būti naudojamos popieriniu arba elektroniniu formatu.
3.5.8 Licencijos neišduodamos, jei klubas yra įsiskolinęs KLKML.
3.5.9 Žaidėjui išvykus iš klubo, jis išbraukiamas iš licencijos. Klubai privalo raštu informuoti VšĮ KLKML direktorių apie žaidėjų pasitraukimą iš komandos.
3.5.10 Visos licencijos registruojamos Klaipėdos krepšinio mėgėjų lygos duomenų bazėje.
3.5.11 Ginčus dėl licencijų išdavimo ir panaikinimo sprendžia VšĮ KLKML direktorius.

3.6 Žaidėjų registracija varžyboms

3.6.1 Komandos vadovas ir/arba atstovas privalo prieš rungtynes lygos sekretoriato darbuotojams pateikti žaidėjų sąrašą (licencijas) su numeriais, kurie bus registruoti varžyboms.
3.6.2 Komandos vadovai ir/arba atstovai privalo varžyboms registruoti tik tuos žaidėjus, kurie žais rungtynėse, bet ne daugiau nei 12 žaidėjų.
3.6.3 Už klaidingai pateiktas licencijas (jei žaidėjas nėra licencijoje nurodytas asmuo), komandai skiriamas pralaimėjimas 20:0 ir bauda 150 eurų.
3.6.4 Pasikartojus minėtam atvejui, KLKML direktoriaus sprendimu, komanda gali būti pašalinta iš čempionato.

3.7 Čempionato sistema

3.7.1 Krepšinio čempionato vykdymo sistema skelbiama, kai yra žinomas tikslus dalyvių skaičius.
3.7.2 Oficiali KLKML čempionato varžybų pradžia – 2023 m. spalio 23 d.
3.7.4 KLKML čempionato varžybos vyks 2 etapais:

Pirmasis etapas (reguliarusis sezonas)
Visos užsiregistravusios komandos sužais tarpusavyje po vienerias rungtynes (vienas ratas). Po pirmojo rato 1-7 vietas užėmusios komandos varžysis dėl „Mero“ taurės, 8-14-ąją vietas užėmusios komandos tęs kovas dėl „Olybet“ vardo taurės.
1-8 vietas užėmusios komandos reguliariajame sezone varžysis dėl Klaipėdos krepšinio federacijos taurės.

Antrasis etapas (atkrintamosios).
„Mero“ taurė: 1 vietą reguliariajame etape užėmusi komanda patenka tiesiai į pusfinalio etapą, ketvirtfinalyje varžosi (2-7 vietas užėmusios komandos dėl patekimo į pusfinalį tokiomis poromis: M2-M-7; M3-M6; M4-M5). Ketvirtfinalio etape komandos žaidžia iki 2 pergalių. Ekipos nepatekusios į pusfinalio etapą varžysis „VS-Express“ taurėje.
Pusfinalyje susitiks komandos šiomis poromis (M1 – (M4-M5) ; (M2-M-7; M3-M6). Nugalėtojai patenka į finalą, pralaimėję kovoja dėl 3 vietos. Pusfinalio etape komandos žaidžia iki 2 pergalių.

“Olybet” taurė: 8 vietą reguliariajame etape užėmusi komanda patenka tiesiai į pusfinalio etapą, ketvirtfinalyje varžosi (8-14 vietas užėmusios komandos dėl patekimo į pusfinalį tokiomis poromis: M9-M-14; M10-M13; M11-M12). Ketvirtfinalio etape komandos žaidžia iki 2 pergalių. Ekipos nepatekusios į pusfinalio etapą varžysis „VS-Express“ taurėje.

Pusfinalyje susitiks komandos šiomis poromis (M8 – (M11-M12) ; (M9-M-14; M10-M13). Nugalėtojai patenka į finalą, pralaimėję kovoja dėl 3 vietos. Pusfinalio etape komandos žaidžia iki 2 pergalių.

Finalai.
Dėl prizinių vietų (1-3) žaidžiamos vienerios rungtynės VšĮ KLKML organizatorių paskirtoje sporto salėje.

„VS-Express“ taurė.
Ketvirtfinalių etape iškritusios komandos (6) susitiks „VS-Express“ taurėje. „VS-Express“ taurėje komandos bus suskirstytos į 2 pogrupius po 3 komandas (pagal reguliariojo sezono rezultatus (1/4/5 ir 2/3/6) ir sužais po vienerias rungtynes grupėje. 1 vietas pogrupiuose užėmusios komandos žais finale.

Už pergalę komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą –1 taškas, už neatvykimą – 0 taškų ir įskaitomas rezultatas 0:20. Komanda, antrą kartą neatvykusi į rungtynes arba antrą kartą dėl bet kurios kitos priežasties pralaimėjusi 0:20, gali būti šalinama iš pirmenybių.

Pastaba. Pasibaigus grupės varžyboms, dviem komandoms, surinkusioms vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama jų tarpusavio susitikimo nugalėtojui. Surinkus vienodai taškų daugiau kaip dviem komandoms, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai daugiausiai laimėjimų jų tarpusavio susitikimuose. Jei pergalių skaičius vienodas, vietos nustatomos pagal geresnį krepšių santykį tarp komandų, turinčių po lygiai taškų tarpusavio susitikimuose. Jei visi rodikliai sutampa, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį bendrą įmestų-praleistų taškų santykį.

3.8 Apdvanojimai

3.8.1 Pasibaigus čempionatui, apdovanojamos 1–3 vietas iškovojusios komandos. „Mero“ ir „Olybet“ taurėse 4 vietai bus įteiktos atminimo taurės. Asmeniškai apdovanojami komandų prizininkių žaidėjai (ne daugiau kaip 15 krepšininkų), treneris ir vadovas.
3.8.2 Prizais arba asmeninėmis dovanomis apdovanojami geriausieji čempionato žaidėjai.

3.9 Čempionato tvarkaraštis. Rungtynių data ir laikas.

3.9.1 Čempionato tvarkaraštis derinamas su vyriausiąją rungtynių sekretore.
3.9.2 KLKML taurės čempionatas vykdomos 2023 m. spalio – 2024 m. balandžio mėnesiais, visų dalyvaujančių komandų nuomojamose sporto salėse.
3.9.3 Komandos, neturinčios savo sporto salės žaidžia išvykose arba organizatorių nurodytoje salėje.
3.9.4 Rungtynės gali būti žaidžiamos bet kurią savaitės dieną, tačiau jų pradžia darbo dienomis galima ne anksčiau 18.00 val. ir ne vėliau 21.30 val., o savaitgaliais – ne anksčiau kaip 10.00 val. Finalinės serijos rungtynės bus žaidžiamos Klaipėdos sporto bazių valdymo centro salėje.
3.9.5 Dėl rungtynių laiko, kuris nėra numatytas 3.9.4 punkte, gali susitarti abi žaidžiančios komandos ir informuoti KLKML direktorių.
3.9.6 Komanda reguliariajame sezone turi teisę mokamai pakeisti savo rungtynių tvarkaraštį, jei iki rungtynių pradžios liko 7 arba daugiau dienų. Tvarkaraščio pakeitimo kaina 30 eurų. Norėdama nemokamai keisti tvarkaraštį susidomėjusi komanda privalo informuoti KLKML vyr. sekretorę iki penktadienio sekančios savaitės rungtynėms.
3.9.7 Komandai, nesugebėjusiai pakeisti rungtynių laiko ir vietos ir dėl to neatvykusiai į rungtynes, yra įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:20 ir skiriama 0 taškų turnyrinėje lentelėje. Komanda, be pateisinamos priežasties pakartotinai neatvykusi žaisti, varžybų vykdytojo sprendimu gali būti pašalinta iš turnyro.
3.9.8 Komanda, neatvykusi į rungtynes be pateisinamos priežasties ir apie tai nepranešusi iš anksto raštiškai, turi sumokėti 200 eurų baudą. Baudą komanda turi sumokėti iki kitų rungtynių, kuriose ji turi žaisti pagal oficialų turnyro tvarkaraštį. Nesumokėjus baudos, komandai neleidžiama žaisti (įskaitomas pralaimėjimas 0:20). Bauda gali būti sumokama vyr. sekretorei arba čempionato atstovui prieš rungtynes.
3.9.9 Prasidėjus atkrintamosioms varžyboms komandos negali keisti varžybų laiko.

4 ČEMPIONATO TEISĖJAI IR SEKRETORIAI

4.1.1 KLKML čempionate teisėjauja Klaipėdos krepšinio teisėjų asociacijos teisėjai.
4.1.2 Teisėjų darbą koordinuoja Klaipėdos krepšinio teisėjų asociacija.
4.1.3 Sekretorių / statistų darbą koordinuoja KLKML direktorius.
4.1.4 Komandos, žaidžiančios rungtynes ne Klaipėdos mieste, privalo organizuoti sekretorių / statistų darbą.

5 AIKŠTĖS REIKALAVIMAI

5.1 Aikštelės tinkamumas
5.1.1 Čempionato varžybos vyksta pastatuose, atitinkančiuose Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose bei šiose nuostatuose keliamus techninius ir saugumo reikalavimus.
5.1.2 Informaciją apie namų sporto salę klubai privalo pateikti prieš sezoną, teikiant paraiškas.
5.1.3 KLKML arenų sąrašą oficialiai patvirtina KLKML direktorius. KLKML administracija gali specialiai inspektuoti sporto sales ir įvertinti jų tinkamumą. Jei arena neatitinka reikalavimų, joje neleidžiama rengti Klaipėdos krepšinio lygos rungtynių.
5.1.4 Krepšinio aikštės, jos prieigų įrengimas ir žymėjimas, krepšiniui skirtų techninių įrenginių montavimas ir išdėstymas turi atitikti šiuose nuostatuose ir oficialiose FIBA krepšinio taisyklėse keliamus reikalavimus.
5.1.5 Krepšinio salėje varžybų metu temperatūra negali būti žemesnė nei 16 laipsnių, jeigu iki varžybų pradžios likus mažiau nei 2 valandoms komanda neinformuoja, kad varžyboms salė nėra tinkama – varžybos yra nevykdomos ir komanda privalo padengti aptarnaujančio personalo varžybų užmokesti.

5.2 Reikalavimai krepšinio aikštei
Komandos gali žaisti tik tose sporto salėse, kurių baudų metimų ir trijų taškų metimo zonos linijos nubrėžtos pagal oficialius FIBA taisyklių reikalavimus:
5.2.1 Baudų metimų linijos, 3 sekundžių zonos.
5.2.2 Baudų metimų linijos brėžiamos lygiagrečiai galinėms linijoms. Jų ilgis yra 3,60 m, o tolimesnis jų kraštas yra nutolęs nuo galinių linijų vidinio krašto 5,80 m. Baudų metimų linijų vidurys sutampa su įsivaizduojama tiese, jungiančia abiejų galinių linijų vidurio taškus.
5.2.3 3 sekundžių zonos–stačiakampiai, žymimi aikštėje, kurių vieną statinį sudaro galinių linijų atkarpos, nutolusios 2,45 m atstumu nuo galinių linijų vidurio taškų ir baudų metimų linijų tęsiniai, o kitą statinį sudaro linijos, jungiančios abiejų minėtų statinių galus. Visos šios linijos, išskyrus galines linijas, yra 3 sekundžių zonos dalis.
5.2.4 3 sekundžių zonos turi būti dažomos viena spalva.
5.2.5 3-jų taškų metimo zona
Komandos 3-jų taškų metimo zona yra visa krepšinio aikštė, išskyrus plotą šalia varžovo krepšio. Šis plotas žymimas taip:
•2 lygiagrečios linijos brėžiamos statmenai galinėms linijoms ir jų išorinis kraštas yra nutolęs 0,90 m atstumu nuo šoninių linijų vidinio krašto;
•šios linijos pratęsiamos 6,75 m spindulio puslankiu, kurio vidurio taškas sutampa su aikštės grindų tašku, nuleidus statmenį iš krepšio lanko centro ir yra nutolęs nuo galinės linijos vidinio krašto vidurio taško 1,575 m atstumu. 6,75 m spindulio puslankis išoriniame taške kertasi su lygiagrečiomis linijomis.
3-jų taškų metimo linija nėra trijų taškų metimo zonos dalis.

6 REIKALAVIMAI DALYVIŲ KOMANDOMS

6.1 Priimant komandą-varžovą, komanda-šeimininkė privalo:
6.1.1 rungtynėms paruošti sekretoriatui darbo vietą, stalą ir kėdes;
6.1.2 įjungti švieslentę ir paruošti jos pultą darbui;
6.1.3 sutikti ir palydėti rungtynių teisėjus, bei užtikrinti jų saugumą;
6.1.4 užtikrinti pagal galimybes rungtynių metu medicininę pagalbą (minimaliai sukomplektuota vaistinėlė, šaldymo priemonės).
6.1.5 apšilimo metu komandos apšilinėja savo atsineštais kamuoliais.
6.1.6 komandos privalo rungtynių metu vilkėti tvarkingomis, vienodomis trumpomis aprangomis su numeriais. Laikotarpiu nuo lapkričio 1 iki kovo 1 žaidėjai gali vilkėti marškinėlius ilgomis rankovėmis.

7 BAUDOS, JŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

7.1 Techninės pražangos
7.1.1 Žaidėjui, gavusiam techninę pražangą, skiriama 20 eurų bauda. Toliau tęsti pasirodymą čempionate krepšininkas galės tik sumokėjęs baudą. Jeigu paaiškės, kad nesumokėjęs baudos krepšininkas sužaidė rungtynes, jo komandai tose rungtynėse įskaitomas pralaimėjimas 0:20, o komanda baudžiama 100 eurų bauda.
7.1.2 Treneriui, gavusiam techninę pražangą dėl savo, atsarginio žaidėjo ar lydinčio asmens nekorektiško elgesio, skiriama 30 eurų bauda. Baudą privaloma sumokėti iki artimiausių rungtynių pagal tvarkaraštį likus ne mažiau kaip 3 dienoms.
7.1.3 Komandai, laiku nesumokėjusiai baudos, artimiausiose rungtynėse įskaitomas pralaimėjimas 0:20 ir ji baudžiama 150 eurų bauda. Komandai, nesumokėjusiai baudos iki antrų iš eilės pagal tvarkaraštį rungtynių, antrą kartą įskaitomas pralaimėjimas 0:20 ir ji šalinama iš pirmenybių.
7.1.4 Žaidėjas negali žaisti 2023/2024 metų sezone jei liko nesusimokėjęs už praėjusiame sezone gautą techninę pražangą, arba licenciją nepriklausomai nuo to, koks tai buvo turnyras, pirmenybės ar atstovaujama komanda.

7.2 Diskvalifikacinės pražangos
7.2.1 Žaidėjui, gavusiam diskvalifikacinę pražangą, skiriama 100 eurų bauda ir jis privalo praleisti vienerias rungtynes (artimiausias pagal tvarkaraštį). Toliau tęsti pirmenybes krepšininkas gali tik sumokėjęs baudą. Jeigu žaidėjas nesumoka baudos, baudą už jį privalo sumokėti komanda, kitu atveju, tolimesnis komandos dalyvavimas čempionate sustabdomas arba ji pašalinama iš pirmenybių.
7.2.2 Treneriui, gavusiam diskvalifikacinę pražangą dėl savo, atsarginio žaidėjo ar lydinčio asmens nekorektiško elgesio, skiriama 100 eurų bauda. Baudą privaloma sumokėti iki artimiausių pagal tvarkaraštį rungtynių. Komandai, laiku nesumokėjusiai baudos, artimiausiose rungtynėse įskaitomas pralaimėjimas 0:20. Komandai, nesumokėjusiai baudos iki antrų iš eilės pagal tvarkaraštį rungtynių, antrą kartą įskaitomas pralaimėjimas 0:20 ir ji pašalinama iš pirmenybių.
7.2.3 Už gąsdinimą, daromą spaudimą arba agresyvų elgesį, kuris:
nukreiptas prieš rungtynių teisėjus arba sekretoriato darbuotojus, papildomai skiriama diskvalifikacija nuo 1 iki 3 rungtynių;
nukreiptas prieš kitus asmenis – papildoma diskvalifikacija 1 rungtynėms.
7.2.4 Už panaudotą smurtą prieš:
rungtynių teisėjus arba sekretoriato darbuotojus – nusižengusio asmens diskvalifikacija iki 10 rungtynių ir bauda komandai iki 300 eurų;
varžovus rungtynių metu – nusižengusio asmens diskvalifikacija iki 5 rungtynių ir bauda komandai 250 eurų;
varžovus iki rungtynių arba joms pasibaigus nusižengusio asmens diskvalifikacija iki 5 rungtynių ir bauda komandai 250 eurų.
7.2.5 Už kitus pažeidimus, kurie nėra išvardinti šiuose nuostatuose, baudas skiria KLKML direktorius arba KLKML valdyba.

Pastaba. Aukščiau išvardintos nuobaudos už technines ar diskvalifikacines pražangas yra minimalios ir, priklausomai nuo pražangos pobūdžio, sukeltų pasekmių bei nusižengusio asmens elgesio po pražangos užfiksavimo ir nuobaudos paskyrimo, gali būti žymiai griežtesnės iki žaidėjo arba komandos pašalinimo iš pirmenybių.

8 PROTESTAS. JO PADAVIMO IR SVARSTYMO TVARKA

Jeigu komanda mano, kad jos interesus pažeidė vyr. teisėjo sprendimas arba koks kitas įvykis žaidimo metu, komandos kapitonas arba treneris turi kiek galima greičiau (kai tik kamuolys tampa nežaidžiamas ir rungtynių laikrodis yra sustabdytas arba pirmosios minutės pertraukėlės metu) savo pretenzijas ramiai ir mandagiai išsakyti vyr. teisėjui.

Vyr. teisėjas privalo paaiškinti savo sprendimą arba, jei reikia, gali patikslinti rungtynių protokolą, rungtynių rezultatą ir žaidimo laiką.

Jeigu pasibaigus rungtynėms komanda tebėra įsitikinusi, jog minėtas įvykis padarė jai žalą, kapitonas nedelsdamas turi pranešti vyr. teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių rezultatą.

Kad pareiškimas taptų galiojantis, reikia:
komandos kapitonas(arba atstovas) privalo patvirtinti šį protestą raštu;

būtina per 20 min nuo rungtynių pabaigos parašyti pranešimą KLKML direktoriui arba vyr. sekretorei. Detalus protesto motyvas nėra būtinas, pakanka parašyti: „X komanda protestuoja rungtynių tarp X ir Y komandų rezultatą“.

Rungtynių vyr. teisėjas per valandą apie tai privalo informuoti KLKML direktorių ir Klaipėdos krepšinio teisėjų klubo vyr. teisėją.

Protestuojanti komanda artimiausią darbo dieną privalo KLKML direktoriui įteikti protesto tekstą ir įmokėti 30 eurų garantinį mokestį. Jei protestas patenkinamas, garantinė įmoka grąžinama.

Sprendimą dėl protesto priima pirmenybių Klaipėdos krepšinio teisėjų klubo vyr.teisėjas ir KLKML direktorius per artimiausias 3 darbo dienas.

Jei protestuojanti komanda arba jos varžovas nesutinka su čempionato Klaipėdos krepšinio teisėjų klubo vyr.teisėjo ir KLKML direktoriaus sprendimu, jie gali rašyti apeliaciją, kurią nagrinėja KLKML valdyba. Kad tai taptų teisėtu aktu, apeliacija turi būti pateikta artimiausią darbo dieną su 60 eurų įnašu. KLKML valdyba nagrinėja protestą kaip paskutinė instancija.

Nepateikus piniginio užstato, joks protestas nepriimamas ir nesvarstomas. KLKML valdybos sprendimas turi būti paskelbtas per artimiausias 10 darbo dienų. Jis yra galutinis ir neapskundžiamas.

Jei komanda mano, kad jos interesus pažeidė rungtynių vyr. teisėjo ar teisėjo sprendimas, bet protestas nepateiktas, ji gali raštu apie tai informuoti KLKML direktorių ar pirmenybių vyr. teisėją, kad būtų atkreiptas dėmesys.

9 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

KLKML direktorius gali keisti varžybų nuostatus pritarus valdybai ir jie įsigalioja nuo paskelbimo dienos. Visos neapibrėžtos krepšinio taisyklės šiuose nuostatuose vykdomos pagal oficialias FIBA taisykles.

 

KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti